Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Utomhus Terrassvärmare Installation

Installation

Information kring installation av terrassvärmare

En terassvärmarekan antingen användas som en fast installation eller som en portabel installation. I en fast installation finns alla installationskomponenter dolda under mark eller byggnadsdelar. En fast installation av en terassvärmare ses i figuren.

 

 ses i figuren. az fast.bmp

Denna form av installation används för naturgasdrivna terassvärmare på serveringar och restauranger. Terassvärmaren är fastskruvad mot ett fäste i marken. En flexibel slang förbinder terassvärmarens gasanslutning och gasledningen under mark. När terassvärmaren  tagits bort för säsongen stängs en ventil och ett vanligt mindre brunnslock läggs över hålet.

Oftast är det mer praktiskt och komfortabelt med en lösning där gasapparaten kan flyttas i en begränsning omfattning. Bilden visar en sådan installation med en slang ansluten till en fast gaskontakt vid husets yttervägg..  

flex inst

Flera gaskontakter kan monteras så att en terassvärmare eller en gasgrill kan förflyttas över en större yta än vad slangens längd tillåter. Vinterförvaring i ett uthus eller friggebod blir också enkel med en portabel installation.

 

Dokumentåtgärder