Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Utomhus

Gasapparater - Utomhus

Gasapparater för utomhusanvändning är avsedda för komfort, matlagning och dekoration. De har ofta en kapacitet och användarvänlighet som man inte kan få med andra bränslen eller el. Gasapparaterna kan installeras med en fast anslutning till gasledningen eller som en portabel installation med en flexibel slang med begränsad längd. Det är framför allt terassvärmare och gasgrillar som ansluts på detta portabla sätt.

Använd aldrig gasapparater inomhus som är avsedda för utomhusanvändning. De är inte konstruerade för den begränsade lufttillförsel som kan förekomma inomhus och har då inte heller de nödvändiga säkerhetskontrollerna. Det kan resultera i giftiga ämnen, som koloxid (andra beteckningar är kolmonoxid coh CO), vid ofullständig förbränning. 

Dokumentåtgärder