Personliga verktyg
Du är här: Hem Säkerhet CO-larm Varifrån kommer CO (koloxid)

Koloxid

Om förbränningen ger upphov till högre CO-bildning än normalt och avgassystemet inte fungerar som de ska finns risk för att CO sprids i huset och utgöra en fara. För att försäkra sig mot detta kan man motera ett CO-larm. Stoleken och funktionsprincipen är samma som för de välkända röklarmen.

Varifrån kommer koloxid?

Dåligt fungerande avgassystem i kombination med öppen förbränning. Koloxid kan bildas till exempel i följande fall:

  • Dåligt underhållna gaspannor eller andra gasapparater
  • Kaminer
  • Fastbränslepannor
  • Gammal stadsgas med 2-4% CO (distribueras inte längre i stadsganäten)
  • Avgaser från gamla bilar
  • Kolgrillar
  • Allmänt dålig förbränning

Normalt bildas nästan ingen koloxid i en gasapparat. Om förbränningen av någon orsak är dålig kan betydande koncentrationer av koloxid bildas. Många gånger är detta inget akut problem under förutsättning att avgassystemet fungerar felfritt. Farliga situationer kan uppstå om avgassystemet inte fungerar ordentligt eller…

Regelbundet underhåll och service av gasapparaterna och avgaskanalerna är den viktigaste åtgärden för att undvika incidenter och olyckor med koloxid. Som en extra säkerhetsåtgärd kan man installera ett CO-larm som varnar med en hög signal om koloxid skulle bildas i gasapparaten och spridas in i huset.

Läs mer om första hjälpen vid koloxidförgiftning i denna danska broschyr.

Dokumentåtgärder