Personliga verktyg
Du är här: Hem Säkerhet CO-larm

CO-larm

Koloxid kallas ibland också kolmonoxid och har den kemiska beteckningen CO. De första koloxidlarmen för hushållsbruk kom ut på marknaden på 1990-talet. Sedan dess har kraven i standarderna för CO-larm skärpts fortlöpande i takt med larmens tekniska utveckling. Det är idag möjligt att tillverka CO-larm med god selektivitet för enbart koloxid och med en livslängd på 5 år. Larmen fungerar i dag på ett sätt som försöker efterlikna en människas reaktion vid exponering av CO. Det är inte bara CO-halten som har betydelse utan även exponeringstiden. Det betyder att CO-larm ska kunna mäta relativt små koncentrationer och larma vid långa exponeringstider och att inte larma vid kortvariga exponeringar av samma koncentrationer. Annars finns risk för många felaktiga larm. Dessutom ska höga koncentrationer ge larm med kort varsel.

Mätceller med elektrokemiska mätceller är oftast de bästa. Dessa mätceller använder en välkänd och accepterad teknik som börjat användas på senare tid då tillverkningspriset tidiagare varit för högt. Nu massproduceras dessa mätceller och bland fördelarna finns:

  • Lång livslängd, typiskt 5 år
  • Nästan enbart känslig för CO
  • Mycket liten känslighet för fukt i luften
  • Liten energibehov vilket möjliggör batteridrift
  • Hög mätnoggrannhet

Kraven på ett bra CO-larm är att det är godkänt efter de nyaste standarderna och att livslängden är lång.

Man ska uppmärksamma att mätcellens livstid är typiskt 3-5 år. Det är därför inte tillräckligt att enbart byta batteri om mätcellens effekttivitet inte längre är tillfredsställande.

DGC uppdaterar regelbundet en lista över CO-larm på den danska marknaden. Se listan här. En liknande lista för den svenska marknaden finns inte.

Ytterligare information om CO-larm och deras installation finns i DGC-vejledning nr. 41.

Läs också mer i den danska broschyren "Sikker med naturgas"

Dokumentåtgärder