Personliga verktyg
Du är här: Hem Säkerhet Gaslarm

Gaslarm

I följande text ges svar på de vanligaste frågorna kring skillnaden mellan gaslarm och CO-larm samt användningen av dessa larm.

Skillnad mellan gaslarm och koloxidlarm

Många förväxlar gaslarm och CO-larm och tror att det är samma sak. Gaslarm detekterar utströmmande gas från otäta installationer medan CO-larm detekterar koloxid (CO, kolmonoxid) från ofullständig förbränning..

Inställning till gaslarm

I Danmark där man har erfarenhet av en utbredd naturgasanvändning i bostäder under 25 – 30 år har inga olyckor eller explosioner inträffat som följd av en otät gasinstallation. Det förekom fler olyckor med gammal stadsgas. Orsaken var oftast att utströmmande gas från gasspisar som saknade flamsäkring. En flamsäkring stoppar gasflödet om en flamma inte kan detekteras. Alla nyare gasspisar ska ha en flamsäkring, som alltså har en tydlig säkerhetsfunktion.

Billiga larm för gas och CO är även känsliga för andra gaser och kan ge felaktiga larm. Utifrån ovanstående så krävs inget gaslarm eller CO-larm i bostäder.

Den som ändå vill installera ett larm ska tänka på vilken gas som ska detekteras. Naturgas och stadsgas är lättare än luft och stiger upp mot taket vid läckage. Larmet ska då placeras högt. Om däremot gasol (propan, LPG) ska detekteras ska larmet placeras nära golvet. Gasol är tyngre än luft och sjunker därför ned mot golvet vid läckage.

Vid båda placeringarna ska man också försäkra sig om att eventuell utläckande gas kan strömma fritt runt larmet.

Koloxidlarm

Olyckor som orsakats av gasanvändning i hem är oftast orsakat av utströmmande avgaser som innehåller CO. Koloxid är mycket giftigt och även låga halter är hälsofarliga. Därför kan CO-larm installeras som kompletterande säkerhetsåtgärd.

Det är särskilt äldre och dåligt underhållna panninstallationer som tillsammans med dåligt fungerande avgassystem har medverkat till olyckor. Det ska påpekas att de flesta fall av CO-förgiftning orsakas av andra apparater än gaspannor, till exempel kaminer, bilavgaser och bränder.

Eftersom koloxid har ungefär samma densitet som luft kommer CO att varken stiga mot taket eller sjunka mot golvet vid ett läckage. CO kommer att blandas med den omgivande luften och därför rekommenderas att CO-larm placeras intill gaspannan och ca 1,8 meter över golvet, i huvudhöjd.

Om man vill öka säkerheten kan CO-larm placeras i bostadens övriga rum. Man ska då observera att larm kan orsakas av andra CO-källor än gasapparaten.

Väljer man att installera gas- eller CO-larm ska man försäkra sig om de har provats enligt en relevant standard.

Gaslarm:     EN50194:2000

Koloxidlarm:  EN50291:2010

 

Dokumentåtgärder