Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Inomhus Gasradiatorer

Gasradiatorer

Gasdrivna uppvärmningsapparater för individuell värmning av ett eller två rum är ett alternativ som används mycket sällan i Sverige men kan användas även med moderna apparater. Det var betydligt vanligare då stadsgas distribuerades och centralvärme inte var en självklarhet.

Dagens gasradiatorer eller gaskonvektorer som kan användas i hem är effektiva kompakta enheter. De kan monteras mot en yttervägg med avgas och luft-anslutningar genom väggen eller anslutas till en befintlig skorstenskanal. Värmaren är då uppbyggd kring en relativt enkelt gasbrännare. Avgaserna passerar genom kanaler som omges av rumsluft som cirkuleras med hjälp av en fläkt. Värmaren är oftast icke-kondenserande, men kondenserande modeller finns också. 

En gasradiator som värmer med hjälp av infraröd strålning används i fasta installationer endast i fabrikslokaler, lager och liknande platser, och inte i svenska hem. De används dock som mobila gasoldrivna värmare i större tält vid serveringar och andra arrangemang. Sådana värmare har oftast gasolflaska och brännare i samma vagn och saknar avgassystem. Luftväxlingen och ventilationen ska därför vara garanterad.

Figuren nedan visar en typisk uppbyggnad av en gasradiator.

 Gasradiator

Dokumentåtgärder