Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Inomhus Gaspannor Gaspannor på marknaden

Gaspannor på marknaden

Marknadsutbudet i Sverige av renodlade gaspannor för småhus är begränsat till några fabrikat från Tyskland och Nederländerna. De representerar de största tillverkarna i Europa och också den senaste och effektivaste gasuppvärmningstekniken. Några länkar till de svenska försäljarna är:

I Danmark finns ett frivilligt märkningssystem för gaspannor. Märkningen liknar den som finns på vitvaror. Den danska energimärkningen kan även användas vid marknadsföring i Sverige. Märkningen ger information om den totala energianvändningen, elanvändningen och emissioner av kväveoxider NOx. Utöver detta ges även information om varmvattenkapaciteten. Bakom märkningen ligger laboratorieprov och beräkningar av årsverkningsgraden. Liksom andra vitvaror märks gaspannan från A till G, se figuren..

Energimærke master

 

Energimärkningen gäller för ett hus med 20.000 kWh årligt uppvärmningsbehov och 2.000 kWh årligt varmvattenbehov. Med denna referens fås den årliga gasförbrukningen, elbehovet, utsläppen av NOx och råd vid valet av varmvattenberedarens volym.

På DGC:s webbplats finns en översikt "Energimærkede kedler" med gaspannor som har energimärkningen. Listan innehåller flertalet av gaspannorna på den danska marknaden. Bland dessa finns också gaspannorna på den svenska marknaden.

Dokumentåtgärder