Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Inomhus Gaspannor

Gaspannor

Uppvärmningssystem med kondenserande och icke-kondenserande gaspannor är den vanligaste utformningen av gasbaserad uppvärmning och varmvattenproduktion. Normalt används vattenbaserade uppvärmningssystem (radiatorer, golvvärme eller en kombination av båda) men luftvärme kan också användas. En utbredd användning av luftvärme finns i huvudsak endast i Nordamerika.

Det finns europeiska krav på lägsta tillåtna verkningsgrad i de gaspannor som säljs inom EU. Dessa krav gäller även i Sverige. Danmark har strängare nationella krav som innebär att endast de effektivaste gaspannorna kan installeras och användas. I praktiken uppfyller produkterna på den svenska marknaden de nationella danska kraven. Kraven är att verkningsgraden vid fullast ska vara minst 96% och 105% vid dellas (och lägre vattentemperaturer). Årsverkningsgraden blir då 99 - 103 % i en standardinstallation.

En existerande oljepanna kan konverteras till gasdrift genom att endast byta brännaren. Det var en vanligare konvertering då naturgas introducerades i Sverige och då verkningsgraden för gaspannor vara likvärdig med oljepannor. I dag när de kondenserande och högeffektiva gaspannorna är standardteknik är motivet betydligt mindre för en konvertering genom brännarbyte mindre i småhus. En kondenserande gaspanna har dessutom ett annat avgassystem som är bättre integrerat med pannan som ett väl fungerande system. Några gasbrännare som kan användas vid en konvertering finns i fliken till vänster.

Dokumentåtgärder