Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Inomhus Avgassystem Insatsrör

Insatsrör på marknaden

Insatsrör är ofta flexibla och monteras i en befintlig skorstenskanal. Flexibla insatsrör är ett bra alternativ då man vill använda en tidigare skorsten och även inte har en helt rak kanal.  Insatsrör finns för både kondenserande och torr drift. Det är viktigt att välja rätt material vid kondenserande drift för att undvika framtida korrosionsproblem. Nordiska Skorstensprodukter anger att kondenserande eller våt drift är fallet då avgastemperaturen är mindre än 160C vid pannans utlopp. Avgastemperaturen faller i avgaskanalen och insatsrörets materialtemperatur är också lägre än avgastemperaturen. I listan nedan finns olika leverantörer av insatsrör i Sverige.

 

Dokumentåtgärder