Personliga verktyg
Du är här: Hem Gasapparater - Inomhus Avgassystem

Avgassystem

En överblick över avgassystem till gaspannor

Avgassystem vid gasuppvärmning av enfamilsjhus är i dag oftast en integrerad del av pannan. Vid så kallad öppen eller rumsberoende förbränning hämtas förbränningsluften från uppställningsrumet medan förbränningsluften hämtas från ett annat rum (utomhus) vid sluten eller rumsoberoende förbränning. Delarna i ett nytt avgassystem ska vara CE-märkta enligt EU:s byggmaterialdirektiv. Renodlade gaspannor levereras i dag med ett avgassystem anpassat till gaspannan. Manualen innehåller uppgifter om maximala rörlängder så att tryckförlusten inte blir för stor och äventyrar god förbränning och säkerhet.

Avgastemperaturen från kondenserande gaspannor är så låg att plaströr kan användas i avgassystemet. Plaströret omges av ett metallrör vid sluten förbränning. I utrymmet mellan rören strömmar förbränningsluften till brännaren.

Flexibla insatsrör är i första hand lämpliga då öppen förbränning används och en befintlig skorsten används. Ett typiskt exempel är en oljepanna där konverteringen till gas gjorts genom byte till en gasbrännare.

Dansk Gasteknisk Center har givit ut en rad vägledningar för utformning och placering av avgaskanaler som hjälp och förtydligande av gällande regler. Dessa vägledningar är: 

Vägledning 1 -  Aftrækssikring til gasblæseluftbrænder (Avgassäkring till fläktgasbrännare)

Vägledning 7 - Vurdering af små murede skorstene (Bedömning av små murade skorstenar)

Vägledning 42 - Aftrækssikring og korte aftræk (Avgassäkring och korta avgaskanaler)

Vägledning 59 - Kontrol af aftræk og skorstene (Kontroll av avgaskanaler och skorstenar)

Vägledning 61 - CE-mærkning af aftræk til gasforbrugende apparater (CE-märkning av avgassystem för gasförbrukande apparater)

Vägledning 62 - Aftraek til gasforbrugende apparater med lukket forbrænding (Avgassystem till gasapparater med sluten förbränning)

Vägledning 63 - Aftræk til gasforbrugende apparater med åben forbrænding (Avgassystem till gasförbrukande apparater med öppen förbränning)

Vägledning 64 - Aftræk till kaskadekoblede gaskedler (Avgassystem till kaskadkopplade gaspannor)

Vägledning 68 - Fællesføring af aftræk fra brændeovn og gaskedel i skakt (Gemensam dragning av avgaskanaler för kaminer och gaspannor)

Vägledningarna innehåller till en viss del rekommendationer baserade på danska nationella byggregler och bör därför delvis användas med viss försiktighet när det finns hänvisningar till exempelvis det danska Bygningsreglementet.

 

Dokumentåtgärder