Personliga verktyg
Du är här: Hem Gröna gasapparater Hybridsystem

Hybridsystem

Hybridsystem bestående av elvärmepump och gaspanna är en uppvärmningsteknik som försöker förena morgondagens elproduktion ...

Elvärmepumpar kompletteras ofta med tillsatsvärme för att täcka uppvärmningsbehovet under de kallaste dagarna. I dag börjar de stora europeiska panntillverkarna marknadsföra hybridsystem med gaspannor och elektriska värmepumpar. Oftast är det luft-vatten-värmepumpar med lägre kapacitet än i rena värmepumpsinstallationer. Funktionen är att den elektriska värmepumpen är i drift vid låga uppvärmningsbehov medan gaspannan täcker uppvärmningen vid de lägsta utomhustemperaturen. I området mellan dessa området delas uppvärmningen mellan värmepumpen och gaspannan. Varmvattnet värms normalt med gaspannan för att undvika hög arbetstemperatur som reducerar värmepumpens effektivitet.

Hybridsystem med gaspanna och elektrisk värmepump kan ingå i framtidens smarta elnät som samverkar med gasnätet. Under perioder med hög elproduktion från vindkraft och annan intermittent förnybar el kan värmepumpen utnyttjas så mycket som möjligt. Då det råder brist på förnybar el kan uppvärmnings- och varmvattenbehovet täckas enbart med gaspannan. Hybridsystemet kan då styras av prissignaler i realtid eller genom direkt styrning från nätets balansansvariga. Redan i dag kan hybridsystemens styrsystem ställas in så att uppvärmningskostnaden blir minsta möjliga genom att el- och gaspriserna ges som indata.

Fördelningen mellan el- och gasanvändning i ett småhus beror på flera ting: värmepumpens storlek och effektivitet och huset uppvärmnings- och varmvattenbehov. Normalt bör 40 – 60 % av den totala energianvändningen täckas med gas.

Dokumentåtgärder