Personliga verktyg
Du är här: Hem Gröna gasapparater Gaspannor och solvärme Installation

Installation

Information kring installation av gaspannor kombinerat med solvärme

Tidigare var installation av solvärme en komplicerad uppgift där installatören skulle skapa en fungerande enhet av separata komponenter. Detta kunde i olyckliga fall leda till dåliga driftsituationer och dåligt utnyttjande av tillgänglig solenergi.

I dag har dock de flesta leverantörer kompletta system vilket minskar risken för dåligt fungerande system. Systemen finns både som sammanbyggda enheter där gaspanna och varmvattenberedare med värmeväxlare för solvärmen är samlade i en enhet och systemlösningar med utvalda separata delar och styrsystem.

DGC har utvecklat tre vägledningar för olika kombinationer av solvärmesystem med gaspannor. I dag när färdiga systemlösningar finns från tillverkarna är vägledningarna främst användbara när en existerande installation kompletteras med solvärme.

DGC-vejledning nr. 17 Gaskedel og solvarme - design 1

DGC-vejledning nr. 18 Gaskedel og solvarme - design 2

DGC-vejledning nr. 19 Gaskedel og solvarme - design 3

 

Dokumentåtgärder