Personliga verktyg
Du är här: Hem Gröna gasapparater Gaspannor och solvärme

Gaspannor och solvärme

Utformning av en solvärmeanläggning i ett enfamiljshus

Solvärme kan utnyttjas tillsammans med gaspannor för både varmvatten och uppvärmning. Den vanligaste lösningen är att solvärmen används till varmvatten. I Danmark är det fallet i 2/3 av installationerna med solvärme. Med solvärme och att varmvattnet används dagtid kan ca 70% av varmvattenenergin under året komma från solen.

En typisk installation består av solfångare i en sluten krets med glykolblandning (för frostsäkring) och en cirkulationspump. I botten av varmvattenbehållaren finns en värmeväxlare ansluten till solvärmekretsen. Styrsystemet ser till att cirkulationspumpen är i drift när temperaturen i solfångarkretsen överstiger temperaturen kring värmeväxlaren med en bestämd temperaturskillnad.

Energimyndighetens webbplats finns ytterligare information om solfångare i Sverige. Det finns flera program för beräkning av solvärmeenergin i en given instalaltion. Oftast är dessa program utformade för installatörer eller ingenjörer. 

Solvärmeanläggningar utformas enligt två principer. Antingen används solenergin enbart för varmvatten eller så används solenergin till både varmvatten och uppvärmning. I 2/3 av de danska solvärmeinstallationerna används solvärmen endast till varmvatten. En typisk solvärmeanläggning för småhus består av en solfångarkrets med solfångare, cirkulationspump och en glykolblandning (för frostskydd) för att transportera solenergin till varmvattenbehållaren. Solenergin överförs i en värmeväxlare i botten av varmvattenbehållaren. Ett styrsystem ser till att cirkulationspumpen startar först då temperaturen i solfångarkretsen är högre än temperaturen i botten av behållaren. I toppen av behållaren finns en värmeväxlare som är kopplad till gaspannan. Denna värmer behållaren då solenergin inte är tillräcklig. I en tredjedel av installationerna används solvärmen både till varmvatten och uppvärmning. I praktiken betyder det att en tredje värmeväxlare finns och som är kopplad till uppvärmningssystemet. I första hand värms varmvatten och eventuellt överskott överförs till uppvärmningssystemet. Solvärme är speciellt lämpat för uppvärmningssystem med låga temperaturer, till exempel golvvärme. Sommartid kan överskott av solenergi då användas till exempelvis golvvärme i ett badrum.

Det finns gaspannor med genomströmningsberedare för varmvattenproduktionen. Dessa har ingen varmvattenbehållare. För att utnyttja solenergi i sådan installationer är det nödvändigt att komplettera med en varmvattenbehållare så att solenergi från dagen kan lagras till den tidpunkt då varmvatten används.

 

Dokumentåtgärder