Personliga verktyg
Du är här: Hem Gröna gasapparater

Gröna gasapparater

Intresset för att utnyttja gas och förnybar energi ökar. Uppgraderad biogas till fordon är den mest kända användningen i dag. Grön energi i mindre gasapparater är antingen användning av förnybar gas eller gasuppvärmning kombinerad med solvärme eller användning av en gasdriven värmepump. Den förnybara gasen kan vara uppgraderad biogas som helt eller delvis utgör den distribuerade gasen. Gashandelsbolagen erbjuder avtal med delar av biogasinblandning.

Naturgas är ett fossilt bränsle som kan ersättas helt eller delvis av uppgraderad biogas. Naturgas och uppgraderad biogas ger lika ren förbränning. Skillnaden är den mindre klimatpåverkan som fås med uppgraderad biogas. Uppgraderad biogas tillförs i dag i begränsad omfattning till det svenska gasnätet. Den övriga produktionen av uppgraderad biogas används till fordon utanför gasnätet. I framtiden kan även förnybar gas baserad på förgasning av biobränslen distribueras i gasnätet.

I detta avsnitt ingår beskrivning av gasuppvärmning och solvärme, gasvärmepumpar och mikrokraftvärme. Trots att mikrokraftvärme inte direkt utnyttjar förnybar energi räknas tekniken ibland till förnybar eller grön gasteknik. Man menar att mikrokraftvärmen flyttar en del elproduktion från centrala kondenskraftverk till lokal elproduktion med användning av spillvärmen och på så sätt används primärenergin effektivare.

Dokumentåtgärder