Personliga verktyg
Du är här: Hem Gaspannor Tappvarmvatten Varmvattenberedare

Varmvattenberedare

De flesta pannfabrikanterna erbjuder gaspannor med varmvattenberedare i flera storlekar. Varmvattenförbrukningen i hushållet bestämmer behållarens storlek. Här anges kapaciteten som antal liter varmvatten per minut som kan levereras under 10 minuter. I tabellen nedan är volymflödet indelat i segment med exempel på användning av varmvattnet.

Varmtvandsbehov

 

I diagrammet kan man utläsa vilken volym beredaren bör ha. Om gaspannan kan ladda varmvattenberedaren med 17 kW (nominell effekt) och varmvattenberedarens volym är 115 liter så är installationen dimensionerad för att uppfylla kraven för ett ”stort” behov  (12 - 15 liter per minut) i tabellen. Det motsvaras ungefär av att fylla ett badkar eller använda två duschar under 10 minuter. Tabell och diagram är framtagna för danska regler och förhållanden. I Sverige installeras ofta större varmvattenberedare än i Danmark. Beräkningen av behållarvolymen är korrigeras för försmutning av värmeväxlaren och verkligt utnyttjande av behållarvolymen.

 Beholderstørrelse

 

Dokumentåtgärder