Personliga verktyg
Du är här: Hem Gaspannor Tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Det är normalt att värmepannan täcker behoven för både uppvärmning och varmvatten. Pannans kapacitet ska vara tillräcklig för båda ändamålen. Varmvattnet kan antingen lagras i en beredare eller produceras direkt i samband med varmvattentappningen. I det senare fallet används en plattvärmeväxlare och brännareffekten måste motsvara tappningens effektbehov. Sådana pannor har en värmeeffekt på 25 kW eller mer för att klara varmvattenkraven i ett hushåll. Utnyttjas en beredare reduceras det momentana effektbehovet.

Dokumentåtgärder