Personliga verktyg
Du är här: Hem Gaspannor Val av gaspanna

Val av gaspanna - Gaspro

DGC har utvecklat programmet Gaspro för energi- och ekonomiberäkningar. Här kan användaren ge data och få råd vid valet av gaspanna. Beräkningar kan göras både för byte till gasuppvärmning och utbyte av en gammal gaspanna. Programmet kan användas i Sverige med en viss försiktighet. Det gäller till exempel användningen av klimatdata eftersom beräkningarna gäller den klimatzon om gäller för hela Danmark.

Gaspro är ett beräkningsprogram som kan användas för val och dimensionering av små gaspannor för villor och småhus.

Genom att ange och definiera energibehovet samt önskemål och krav på uppvärmningen kan programmet beräkna och föreslå en lämplig gaspanna. Programmet beräknar också den årliga besparingen av energikostnaden.

Gaspro bör inte användas för byggnader med ett uppvärmningsbehov som överstiger 30.000 kWh per år. Orsaken är att laboratoriemätningerna inte täcker de driftsituationerna.

Databasen

Programmet är uppbyggt kring en databas med gaspannornas verkningsgrad, kapacitet, miljöbelastning med mera. Den allra största delen av dessa data är framtagna vid prov i DGC:s laboratorium och kvalitetsgranskade av pannleverantörerna.

Databasen uppdateras regelbundet i takt med att nya produkter provas. Det betyder att databasen och programmet alltid speglar marknadens aktuella utbud.

Beräkningen

I beräkningarna av verkningsgrad och energibesparing vid byte till en ny gaspanna används antingen ett representativt värde för pannorna på marknaden eller en specifik modell vald av användaren. Den nuvarande förbrukningen kan graddagskorrigeras till normalårets klimat. Man får då tänka på att det gäller ett danskt klimat som motsvaras av klimatet i Skåne och längs Västkusten.

Gå til Gaspro

Svenska gaspriser

Konsumenternas energimarknadsbyrå har en sammanställning över gaspriserna från olika gashandlare. Sammanställningen finns på denna webbplats

 

Dokumentåtgärder