Personliga verktyg
Du är här: Hem Gaspannor Installation av gaspannor

Installation av gaspannor

Information kring installation av gaspannor

Gaspannor ska installeras enligt en rad regler för att garantera högsta säkerhet och funktion. Reglerna för installation finns i Energigasnormerna (EGN) med senaste utgåvan från 2011 (EGN 11).

  • Energigasnormer 2011

 Installation av en gaspanna (och andra gasförbrukande apparater) till ett gasnät ska göras av en behörig gasinstallatör. På Energigas Sveriges webbplats finns ytterligare information om behöriga installatörer.

Anvisningar om installation av CE-märkta gasapparater kan hämtas kostnadsfritt på Energigas Sveriges webbplats, Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100kW. Anvisningarna ger en praktisk tolkning av Energigasnormen.

Dokumentåtgärder