Personliga verktyg
Du är här: Hem Gaspannor Att installera gas

Att installera gas

Finns en gasledning nära huset så kan du ansluta huset till gasnätet

För att ansluta huset till naturgas krävs att en gasledning finns i närheten. Du tar kontakt med den lokala gasdistributören, till exempel e.on eller Öresundskraft för att undersöka om det är möjlig att teckna avtal om gasanslutning. 

Naturgasmarknaden är avreglerad på samma sätt som elmarknaden och du kan välja att köpa gas från flera gashandelsbolag. Distributionskostnaden betalas till det lokala gasdistributionsföretaget på samma sätt som vid elavtal. 

När avtal slutits om gasleveranser kontaktar du en auktoriserad installatör för allt installationsarbete inomhus. Ledningsdragningen fram till husväggen är gasdistributörens ansvar. Gasledningens diameter är 54 mm och kräver ett begränsat grävarbete i trädgården. I vissa fall kan ledningen skjutas genom jorden fram till huset utan grävarbete. Ledningsdragningen i trädgården är normalt färdig på en dag. Ledningsen avslutas i ett litet fasadskåp monterad en halv meter ovanför markytan. Här finns en huvudavstängningsventil. Gasledningen dras genom ytterväggen från fasadskåpet och den fortsatta ledningsdragningen är installatörens ansvar. 

En gaspanna ger en förhållandevis stor frihet när det gäller placeringen. Den behöver inte placeras i ett gammalt pannrum även om det många gånger är den mest praktiska lösningen. Gasledningen kan även dras vidare till kök eller för anslutning av naturgasdrivna apparater på en terrass, exempelvis en gasgrill eller en terassvärmare. Installationen inspekteras av gasdistributören som även öppnar för gasleveranserna.

Dokumentåtgärder